Muskusrattenbeheer

Muskusratten en beverratten vormen een risico voor dijken en de natuur. De landelijke strategie is om de muskusratten terug te dringen naar de landsgrenzen. Muskusratten en beverratten zijn diersoorten die hier van oorsprong niet voorkomen, maar inmiddels wel een serieus risico vormen: ze graven lange gangen en diepe holen in dijken en kades. Daarom vangt Muskusrattenbeheer Rivierenland deze soorten in het rivierengebied, tussen de Duitse grens en de zee. 

De dieren planten zich razendsnel voort en verstoren de biodiversiteit. De landelijke strategie is om de muskusratten terug te dringen naar de landsgrenzen in 2034. Bij de beverrat is dat nu al de praktijk. Muskusrattenbeheer Rivierenland is actief in het werkgebied van vier waterschappen. De organisatie wordt aangestuurd vanuit Waterschap Rivierenland.

Voor meer informatie en meldingen: www.muskusrattenbestrijding.nl