Strategisch risicomanager

Naar vacatureoverzicht

Strategisch risicomanager

 • Tiel
 • Water en dijken
 • Techniek

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Waterschap Rivierenland staat de komende jaren voor omvangrijke aanpassingen van haar watersysteem en waterkeringen in onder andere het gebiedsprogramma Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Om deze opgaven in goede banen te leiden heeft een gedegen en professionele aanpak van deze programma’s en de onderliggende projecten een stevige prioriteit binnen het waterschap. En daarin heb jij als strategisch risicomanager een belangrijke rol!

Over jouw werk
Als strategisch risicomanager heb jij een belangrijke rol in de professionalisering die we op het gebied van project- en programmabeheersing willen maken, passend bij de complexe opgaven waar we voor staan. Primair richt jij je op het ontwikkelen en implementeren van een programma brede risicomanagementaanpak. Samen met de projecten, programma’s en de lijn stel je een risicomanagement strategie op. Hierbij stuur je op een uniforme risicomanagement aanpak binnen de projecten en programma’s. Je inventariseert project overstijgende en programmarisico’s die kunnen leiden tot bijsturing op de programmadoelen of aanpassing van de te programmeren inspanningen. Het verkrijgen van draagvlak voor deze werkwijze én eigenaarschap is een belangrijke kritieke succesfactor. Met gevoel voor bestuurlijke risico’s en belangen weet je in deze rol de risico-informatie op tactisch en strategisch niveau te vertalen voor sturings-, verantwoordings- en besluitvormingsdoeleinden.

Als strategisch risicomanager:

 • Stuur je op de continue ontwikkeling en verdere verbreding van het vakgebied risicomanagement binnen de vakgroep projectbeheersing waarbij het van elkaar leren en kennismanagement belangrijke pijlers zijn;
 • Ken je de verschillende in- en externe stakeholders van het waterschap als bron voor mogelijke risico’s bij tegenstrijdige belangen;
 • Organiseer jij risicosessies, waarin je (de impact van) risico’s op het programma bespreekt en nieuwe informatie ophaalt waarna je de informatie in een dossier verwerkt en je de risico’s, beheersmaatregelen en concrete acties vastlegt en belegt;
 • Draag je zorg voor het inrichten, implementeren en actualiseren van het risicomanagement conform de RISMAN-methode, beheer je het risicodossier (in Relatics) en zorg je voor een proactieve afstemming met de verschillende disciplines en IPM-rolhouders;
 • Lever je input vanuit risicomanagement t.b.v. de verschillende rapportages die er op programmaniveau bestaan;
 • Coach je je collega’s in het vakgebied door het overdragen van kennis en vaardigheden met als resultaat dat zij zelfstandig de functie van risicomanager kunnen vervullen;
 • Ben je een vraagbaak voor anderen op het gebied van risicomanagement.

Over jouw team
Jij maakt deel uit van het team Management Projectbeheersing en Ondersteuning. Als strategisch risicomanager werk je binnen dit team met name samen met de manager programmabeheersing, hier rapporteer je ook aan. Regelmatig hebben we teamoverleg, waarin we in een open sfeer actuele zaken bespreken. We delen een vleugel in het hoofdkantoor in Tiel, waardoor we elkaar ook op andere momenten weten te vinden.

De werkzaamheden voer je uit volgens het hybride werken concept. Een combinatie tussen thuis en op kantoor (Tiel) en tussen fysiek en digitaal, afhankelijk van de werkzaamheden. Dit zorgt voor een betere balans tussen werk en privé, verhoogt de productiviteit en het werkgeluk.

Ons aanbod
Een prachtige fulltime baan voor 36 uur per week bij een dynamische organisatie. Verder bieden wij:

 • Een salaris tussen € 4.264,- en € 6.041,- bruto per maand (schaal 12) op basis van 36 uur per week. Je exacte salaris bepalen we aan de hand van opleiding en ervaring.
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van 21% van je salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het IKB kun je voor verschillende doelen inzetten, zoals verlof.
 • Afhankelijk van jouw én onze wensen is direct een vast contract bespreekbaar.
 • Een goede pensioenregeling.
 • De mogelijkheid om zelf je tijd in te delen en thuis te werken.
 • Reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding.
 • Een thuiswerkplekbudget van € 850,- voor een periode van vijf jaar. Dit budget is bedoeld voor het Arbo technisch verantwoord inrichten van de thuiswerkplek.
 • Een Persoonlijk Basis Budget (PBB) van € 6.000,- voor een periode van vijf jaar voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
 • De mogelijkheid om op onze kosten een opleidingstraject via het Hoogwaterbeschermingsprogramma te volgen.

Over jou
Een veelzijdige baan met inhoud, waarbij we veel vragen van jouw zelfstandigheid en pro activiteit. Met een flinke dosis motivatie leid jij de programma’s en projecten in goede banen en vergroot je hiermee het risicobewustzijn in de organisatie. Vanuit jouw visie en met de nodige daadkracht communiceer je in een duidelijke taal en weet je op overtuigende wijze de kar te trekken. Met de complexiteit die zich soms aandient, ben jij een sterke verbinder die op meerdere niveaus zijn verhaal kan doen. Je bent kritisch en iemand die vanuit logisch verstand denkt en handelt. Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen, gericht op wat echt belangrijk is.

Verder heb je in huis:

 • Een Hbo/Wo diploma in de richting bedrijfseconomie, techniek of watermanagement, aangevuld met trainingen op het gebied van risicomanagement;
 • Minimaal 7 jaar ervaring met strategisch risicomanagement en projectbeheersing, bij voorkeur in een programmateam of grote projectteams in de infrastructuur of grond- en watersector;
 • Kennis van Relatics, Excel, Microsoft Project en Risk Analysis.

Over ons: wij zijn water
In het prachtige, waterrijke gebied tussen de Rijn, de Lek en de Maas zorgen wij – Waterschap Rivierenland – voor droge voeten en schoon oppervlaktewater. We zuiveren afvalwater, onderhouden sloten en vaarten, verstevigen dijken, leggen vispassages aan en beheren polderwegen. Kortom, wij doen belangrijke dingen voor ‘onze inwoners’ op het gebied van water, veiligheid, ruimtelijke ordening, recreatie en werk. Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie staan bij ons dan ook hoog in het vaandel. Want wij zijn water. Jij ook? Solliciteer dan naar de functie van strategisch risicomanager.

Hoe kun je solliciteren?
Wil jij als strategisch risicomanager een belangrijke rol spelen bij Waterschap Rivierenland? Reageer dan via de sollicitatieknop onderaan deze pagina. We vragen je niet te lang te wachten :de vacature sluit zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Wil je eerst nog wat meer informatie? Dan mag je altijd contact opnemen met Saskia Verhoeven, teamleider contractmanagement en projectbeheersing, via 06-22271950 of stuur een mail naar s.verhoeven-sol@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland zoekt graag zelf zijn kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.

Heb je nog vragen?
Neem contact op!

Neem contact op