Strategisch projectmanager dijkversterkingen

Naar vacatureoverzicht

Strategisch projectmanager dijkversterkingen

 • Tiel
 • Water en dijken
 • Projecten

Deze vacature is niet meer beschikbaar

Waterschap Rivierenland zorgt voor sterke dijken en een robuust watersysteem door programmabeheer in het meest waterrijke gebied van Nederland. Omvangrijke opgaven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vragen om een gedegen en professionele programma- en projectsturing. We hebben jou als strategisch projectmanager nodig om de samenwerking in complexe en grote dijkversterkingsprojecten tot een succes te maken.

Over jouw werk
In deze rol als strategisch projectmanager manage jij één of meer complexe dijkversterkingsprojecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en stuur je inhoudelijk het integraal projectmanagement (IPM) team aan. Unieke en zeer grootschalige multidisciplinaire ontwikkelingsprojecten waarbij de dijken worden versterkt in veelal stedelijk gebied en met innovatieve oplossingen. Deze grootschalige projecten zorgen ervoor dat de dijken aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoen en de komende vijftig jaar weer tegen een stootje kunnen.
Kenmerkend voor de aanpak van grote complexe dijkversterkingsopgaven is dat we samen met alle actoren actief omvangrijke meekoppelkansen integreren in het ontwerp. De continu veranderende ‘omgeving’ binnen de projecten vraagt van jou als een ervaren projectdiplomaat dat je weet hoe verschillende bestuurlijke, ambtelijke en bedrijfsmatige behoeften en belangen met een verbindende oplossing gekoppeld kunnen worden, je weet precies hoe je de juiste aanpak kiest en waar nodig bijstelt. Je omarmt diversiteit en complexiteit. De wirwar van verschillende organisatieculturen en relaties zie jij als een kans waarbij je ‘of-of’-problematiek bekwaam en doortastend omzet naar ‘en-en’-mogelijkheden. De dijkversterkingen waar jij voor aan de lat staat hebben een complexe financiële structuur met een omvang van > € 125 miljoen.

Als strategisch projectmanager dijkversterkingen:

 • ben je het boegbeeld van de projectorganisatie. Je onderhoudt actief contact en bent verantwoordelijk voor de verbinding met belanghebbende personen en organisaties, zoals collega’s en ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers van het programma: je informeert en adviseert hen actief over de voortgang van het project, alle relevante ontwikkelingen en te nemen besluiten.
 • stuur je medewerkers uit de projectteams van zowel Waterschap Rivierenland als het adviesbureau en de aannemer aan en creëer je de juiste omstandigheden voor een optimale samenwerking binnen het project, ;
 • ben je vanuit het project eindverantwoordelijk voor de projectdoelstellingen: het opleveren van het gewenste projectresultaat, binnen afgesproken tijd en budget én volgens de afgesproken kwaliteit. Daarbij worden de risico’s beheerst en de baten bewaakt;
 • bewaak je de voortgang, neem je besluiten en rapporteer je aan je opdrachtgever;
 • coördineer je het opstellen en de besluitprocedure van de verschillende projectdocumenten waarbij je rekening houdt met een langdurige besluitvorming, via verschillende lijnen zoals een  stuurgroep en meerdere (externe) partijen;
 • fungeer je als koppelstuk tussen alle organisaties in de dijkversterkingsprojecten. Je licht het gezamenlijk doel en de werking toe aan medewerkers en partners en signaleert en verhelpt knelpunten in de samenwerking.
 • heb je een proactieve rol in de  doorontwikkeling van het vakgebied projectmanagement;
 • neem je jouw medewerkers van de projectorganisatie mee in de ‘lerende organisatie’ wat maakt dat je deze de medewerkers coacht en voorwaarden schept om hen te laten ontwikkelen.

Over jouw team
Je valt onder de afdeling Projecten Waterveiligheid, een afdeling die uitdagende ruimtelijke projecten oppakt, denk aan dijk- en kadeversterkingen. Je bent een van de projectmanagers in het team Projectmanagement en Ondersteuning, waarin je 24 collega’s hebt. De projectmanagers werken aan de HWBP-projecten en het kadeverstekingsprogramma Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H). Het uitvoeren van projecten gebeurt bij het waterschap volgens het principe van integraal projectmanagement (IPM).
We werken hard, maar we besteden ook voldoende aandacht aan elkaar. Zo delen we kennis en zorgen we dat we altijd op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in ons vakgebied. Plezier hebben we iedere dag, maar een paar keer per jaar organiseren we iets wat extra leuk is: een uitstapje, een werkbezoek, een excursie of een bezoek aan een congres.

Ons aanbod
Een baan strategisch projectmanager dijkversterkingen voor 36 uur per week bij een dynamische organisatie. Verder bieden wij:

 • Een salaris tussen € 5.125,- en € 7.313,- bruto per maand (schaal 13) op basis van 36 uur per week, wat een jaarsalaris betekent tussen € 74.415,- en € 106.184,-. Dit jaarsalaris is inclusief het Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 21% van je salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Je exacte salaris bepalen we aan de hand van opleiding en ervaring.
 • Direct een vast contract is bespreekbaar.
 • De mogelijkheid om zelf je tijd in te delen en thuis te werken.
 • Een Persoonlijk Basis Budget (PBB) van € 6.000,- voor een periode van vijf jaar voor opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
 • Reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding én een thuiswerkplekbudget van € 850,-.
 • Een goede pensioenregeling.

Over jou
Natuurlijk ben je als strategisch projectmanager bestuurlijk sensitief, gedreven, enthousiast en geef je het goede voorbeeld. Je bent iemand die letterlijk als een dijk staat en met trots en plezier de verschillende petjes van ambassadeur, coach, mentor, leider tot ondernemer en strateeg durft te dragen. Aan jou als ervaren projectmanager hoeven wij niets over het belang van effectief communiceren, tact, bestuurs- en organisatiesensitiviteit te vertellen om belangen te kunnen harmoniseren. Jij begrijpt als geen ander de belangen en prioriteiten voor de organisatie, programma’s en projecten en weet de juiste timing en momenten te vinden om de organisatie te laten groeien. Uit ervaring weet jij dat je alleen slaagt als je analytisch ijzersterk bent, goed onder druk kunt presteren en proactief, zelfstandig en georganiseerd te werk gaat. Jouw actiegerichtheid past bij je lef en ondernemende instelling. Jij krijgt mensen mee, bent goed in het doorhakken van knopen en het nemen van besluiten.
Verder heb je in huis:

 • WO werk- en denkniveau, met minstens tien jaar ervaring als projectmanager in ontwerp en uitvoering van zeer grootschalige multidisciplinaire ontwikkelingsprojecten.
 • Aantoonbare leidinggevende capaciteiten, je hebt succesvol IPM-projectteams aangestuurd. Samenwerken en oplossingen bedenken zitten in je genen. Je weet goed met tegengestelde belangen om te gaan.
 • Kennis en ervaring met risicoverdeling en risicomanagement.
 • Ervaring in de omgang met bestuurders van overheden en het bedrijfsleven.
 • Een relevant netwerk waarbinnen je als ervaringsdeskundige wordt erkend.

Over ons: wij zijn water
In het prachtige, waterrijke gebied tussen de Rijn, de Lek en de Maas zorgen wij – Waterschap Rivierenland – voor droge voeten en schoon oppervlaktewater. We zuiveren afvalwater, onderhouden sloten en vaarten, verstevigen dijken, leggen vispassages aan en beheren polderwegen. Kortom, wij doen belangrijke dingen voor ‘onze inwoners’ op het gebied van water, veiligheid, recreatie en werk. Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie staan bij ons dan ook hoog in het vaandel. Het waterschap staat ten dienste van de samenleving. We willen een afspiegeling zijn van deze samenleving. We willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Verschillen tussen mensen zien we als vanzelfsprekend. Voor ons is een professioneel waterschap een divers en inclusief waterschap. Want wij zijn water. Jij ook? Dompel je dan onder in de wondere waterwereld van Waterschap Rivierenland en solliciteer gelijk naar de functie van strategisch projectmanager dijkversterkingen.

Hoe kun je solliciteren?
Wil jij als strategisch projectmanager dijkversterkingen een belangrijke rol spelen bij Waterschap Rivierenland? Reageer dan via de sollicitatieknop onderaan deze pagina. We vragen je niet te lang te wachten: we sluiten de vacature op het moment we een geschikte kandidaat hebben gevonden.

Wil je eerst nog wat meer informatie? Dan mag je altijd contact opnemen met Geert Krist, teamleider, via 06-41144889 of g.krist@wsrl.nl.

Waterschap Rivierenland zoekt graag zelf zijn kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie

Heb je nog vragen?
Neem contact op!

Neem contact op