Ontmoet Jan, Hydroloog

''Adviseren over veranderingen in (grond)watersystemen."

Als er ruimtelijke en planologische ontwikkelingen zijn, dan is het advies van een hydroloog onmisbaar. Hij of zij kan als geen ander inschatten wat de consequenties zijn voor het (grond)watersysteem. En dat is belangrijk, want veranderingen in de waterstromen zijn (in)direct van invloed op de activiteiten en belangen van alle inwoners van het waterschapsgebied én op het functioneren van watergangen en dijken.

Senior hydroloog Jan van de Braak werkt daarom veel samen met collega’s, zowel met die van zijn eigen werkgebied als die van andere werkgebieden. Ook de aansturing en samenwerking met externe adviesbureaus behoort tot zijn takenpakket. Zo zorgt hij voor zorgvuldige afwegingen op basis van de meest recente kennis en inzichten. 

Van vakgroepoverleg tot het begeleiden van adviesbureaus 

“Mijn dag begint met een blik op het weer en als er geen dreigende calamiteiten of andere dringende zaken zijn, dan begin ik met mijn geplande taken uit mijn agenda. Vaak is dat een afstemmingsoverleg met collega’s van bijvoorbeeld het team peilbeheer of een projectvergadering met externen over maatregelen aan watergangen of dijken. Zo nodig bereid ik me voor door het lezen van een notitie of verzamel ik hydrologische gegevens over een onderwerp of een specifiek gebied.”

“Ik vind het leuk om te leren hoe (grond)watersystemen functioneren, om gebiedskennis te vergaren en deze te delen met de organisatie en externen. De vrijheid in mijn werk vind ik ook erg prettig"

“Als senior overleg ik ook regelmatig met stagiaires en junior hydrologen, controleer ik de planning en de financiën en begeleid ik adviesbureaus. Daarnaast heb ik mijn eigen projecten, zoals het vaststellen van een peilbesluit of het adviseren van collega’s over beleidsthema’s en bestuurlijke notities of complexe projecten. Voor een peilbesluit, organiseer ik interne en externe overleggen, lever ik hydrologische input. Eigenlijk is geen dag hetzelfde.”

"Voor collega hydrologen geldt dat ze zich met veel verschillende taken bezighouden: zij zorgen bijvoorbeeld voor het beheren en analyseren van data en het beschrijven en modelleren van het watersysteem en daarmee het adviseren van bijvoorbeeld de ecologen en juristen. Een relatief nieuwe taak is het modelleren van overstromingen als gevolg van neerslag of een dijkdoorbraak"

Advies geven waar mensen mee verder kunnen

Mensen blij maken met een goed advies waarmee ze verder kunnen, ook wanneer iets niet kan, daagt mij keer op keer uit om zaken per situatie te bekijken. Ik vind het mooi om, ondanks de (klimaat)veranderingen, zaken op orde te brengen én te houden door ‘te spelen’ met water.”

Ook bijdragen aan een goedlopend waterschap?

Bekijk onze vacatures