WERKEN BIJ WSRL - WIJ ZIJN WATER

Waterschap Rivierenland beheert het rivierengebied tussen de Lek (die overgaat in de Nederrijn) en de Maas. De ruim 900 medewerkers zorgen samen voor schoon en voldoende oppervlaktewater, voor veilige dijken en goed onderhouden polderwegen. En daarbij gaan ze nooit voor de ‘quick fix’, maar voor kwaliteit, duurzaamheid en de beste oplossing voor mens en natuur. 

Werken bij Waterschap betekent ook werken met vertrouwelijke informatie. Waterschap Rivierenland stelt daarom de verplichting om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te ontvangen  van de nieuwe medewerkers. 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt ook wel bewijs van goed gedrag genoemd en is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van onze medewerkers in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen Waterschap Rivierenland. 
Wanneer je een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van de persoon. Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. 
Waterschap Rivierenland laat nieuwe medewerkers screenen op een Algemeen Screeningsprofiel. Afhankelijk van de taken die je uit gaat voeren binnen Waterschap Rivierenland wordt bepaald waarop je gescreend wordt.  
De Verklaring Omtrent Gedrag wordt in het personeelsdossier van de medewerker opgenomen.

Zie je nog geen vacature waarvoor je warm loopt?

Meld je dan aan voor ons job alert. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe vacatures. 

Aanmelden voor JobAlert