Projecten en programma's

Doelgericht en planmatig uitdagende projecten en programma's realiseren

Bij elk project en programma moeten er mensen zijn die samenwerken om deze tot een succes te maken. Die aansturen, ingrijpen en bijsturen waar nodig. Zo wordt er planmatig en gestructureerd gewerkt en worden de projecten en programma’s binnen de geplande tijd en budget gerealiseerd. 

Zo helpt programmamanagement om doelgericht, effectief en efficiënt te werken, en om projecten op een goede en eenduidige manier uit te voeren. Er wordt vaak intensief samengewerkt met gemeentes, provincies, ministeries en natuurlijk de omgeving. Dit alles heeft ook bestuurlijke aandacht en je voelt je als vis in het water binnen dit krachtenveld.

Projectmanagement schept de voorwaarden dat processen op de werkvloer soepel kunnen verlopen en dat er concrete resultaten geboekt worden.  De collega's binnen dit werkgebied sturen een projectgroep aan en samen met andere gemotiveerde collega’s staan zij aan de lat om een project tot een goed resultaat te leiden. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan de taakstelling van het waterschap.

Managers met verschillende specialismen
Binnen dit werkgebied zijn er verschillende rollen, zoals een programmamanager, projectmanager, omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager. Samen met nog diverse ondersteunende functionarissen zorgen zij dat de opgaven van het waterschap worden gerealiseerd.

Bijdragen aan structuur en overzicht
De collega's binnen werkgebied Projecten & Programma’s zorgen dat de taken van het waterschap onderverdeeld worden in overzichtelijke projecten en programma’s. Zo blijft er niets liggen en is voor iedereen binnen het waterschap helder waaraan er gewerkt wordt. En dat is prettig voor de collega’s én de inwoners van het gebied.

Project RWZI Sleeuwijk in zijn werk 

Zie je nog geen vacature waarvoor je warm loopt?

Meld je dan aan voor ons job alert. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe vacatures. 

Aanmelden voor JobAlert