Water en dijken

Zorgen voor droge voeten en een goede kwaliteit van oppervlakte- en zwemwater

De collega's van het werkgebied Water & Dijken hebben een belangrijke taak. Zij zorgen dat de inwoners van het rivierengebied droge voeten houden, het water van de juiste kwaliteit is en men veilig kan zwemmen in buitenwater.

Als het waterschap zich hier niet mee bezighoudt, dan kan het zomaar gebeuren dat grote delen van het gebied onder water komen te staan. Of dat er juist op sommige plaatsen te weinig water is. En dat leidt tot enorme schade. Boerenland dat niet meer gebruikt kan worden voor veeteelt of akkerbouw, omdat de grond te nat of juist veel te droog is. Bluswater dat niet meer uit de sloten gehaald kan worden, omdat die droog staan. Of een evacuatie die te laat op gang komt, omdat het gevolg van een dijkdoorbraak is onderschat. In dat geval staan er zelfs mensenlevens op het spel.

Van hydroloog tot gegevensbeheerder
Binnen dit werkgebied zijn er verschillende functies, zoals hydroloog, geotechnisch adviseur of gegevensbeheerder. Veel van deze functies zijn kaderstellend. Met andere woorden, deze mensen geven de kaders aan waarbinnen iets ontworpen en uitgevoerd wordt. Als bijvoorbeeld een dijk moet worden versterkt, dan levert een techneut input voor de kaders. De adviseurs kijken dan goed naar de beleidsmatige kant en de toepasbaarheid van het ontwerp. De gegevensbeheerder zorgt ondertussen dat de juiste data beschikbaar en up-to-date zijn.

De hydroloog houdt zich weer met andere zaken bezig. Denk aan het doorrekenen van het watersysteem, het opstellen van peilbesluiten en het berekenen van overstromingen.

Bijdragen aan zorgeloos wonen
De collega's binnen het werkgebied Water & Dijken maken dus dagelijks het verschil voor de inwoners van het rivierengebied. Zij zorgen voor veiligheid, voor droge voeten en voor het stimuleren van de (plaatselijke) economie. Want reken maar dat veel mensen last hebben van de gevolgen als regenwater niet wordt afgevoerd, fruittelers hun oogst zien mislukken of een brand niet adequaat geblust kan worden.

Wil jij ook je steentje bijdragen? Als collega binnen Water & Dijken draag je eraan bij dat honderdduizenden mensen zorgeloos kunnen wonen in het rivierengebied, met een watersysteem dat betrouwbaar en op orde is.

Zie je nog geen vacature waarvoor je warm loopt?

Meld je dan aan voor ons job alert. Dan houden we je op de hoogte van nieuwe vacatures. 

Aanmelden voor JobAlert