Binnen welk werkgebied wil jij werken?

Waterschap Rivierenland biedt uitdagende functies binnen verschillende werkgebieden. Want voor stevige dijken, een optimaal waterpeil en goed functionerende watergangen hebben we heel wat mensen nodig. Mensen die belangrijk werk doen, die waarde toevoegen en hun steentje bijdragen aan droge voeten en een mooi en veilig leefgebied.

Je kunt bij ons werken binnen de volgende werkgebieden:

  • Beheer & Toezicht – beheer en onderhoud van dijken, sloten, wegen en agrarische gebieden en handhaving van wet- en regelgeving.
  • Inkoop, Juridisch & Grond – inkoopadvies geven, juridische ondersteuning bieden bij geschillen en conflicten en het verwerven, beheren en verkopen van grond.
  • Projecten & Programma’s – zorgen dat er planmatig en gestructureerd gewerkt wordt, en dat de projecten en programma’s binnen de geplande tijd en binnen het budget gerealiseerd worden.
  • Techniek – realisatie, onderhoud en beheer van alle technische objecten binnen Waterschap Rivierenland. Het gaat hierbij om civiele techniek, bouwkunde, elektrotechniek, automatisering en werktuigbouwkunde.
  • Water & Dijken – zorgen dat de inwoners van het waterschapsgebied droge voeten houden, het water van de juiste kwaliteit is en men veilig kan zwemmen in buitenwater.
  • Staf & Management – zorgen dat het waterschap naar behoren blijft functioneren. Denk hierbij aan functies op het gebied van HR en Communicatie.
  •  Informatie & Digitalisering - zorgen voor het bedenken, implementeren, managen en beheren van innovatieve IT- Toepassingen.

Voor meer informatie klik je op het werkgebied van jouw keuze. Zo vind jij de baan die bij je past en waarmee je bijdraagt aan de veiligheid en het leefcomfort van alle inwoners van het rivierengebied. Werk dat je goed doet!