Ontmoet Rien, Peilbeheerder

''Bijdragen aan een gezonde waterstand."

Misschien denk je dat het niet zo belangrijk is. Een slootje dat is begroeid met riet. Of waar een dikke laag slib op de bodem ligt omdat er al jaren niet is gebaggerd. Maar dát is een misvatting: sloten en plassen zijn belangrijk om het water in het hele rivierengebied goed op peil te houden. Daarom controleren de toezichthouders regelmatig of de zogenaamde watergangen goed onderhouden worden en het water nog de juiste diepte heeft. Voor de belangrijkste watergangen is het waterschap verantwoordelijk, voor de minder belangrijke de eigenaren van het perceel waarop de sloot ligt.

Rien Romein is toezichthouder voor peilbeheer, keur en verleende vergunningen en meldingen bij Waterschap Rivierenland en hij doet dat met veel plezier: “Het waterbeheer is geweldig, net als de omgang met collega’s, klanten en inwoners. Ik haal plezier en energie uit het contact met mensen en ik leg hen graag uit hoe ze verder moeten en wat er wel en niet mogelijk is.”

Van e-mail verwerken tot mensen aanspreken op illegale activiteiten

“Mijn werkdagen zijn afwisselend en omdat er vaak ad hoc-klussen tussen zitten, weet ik ’s ochtends meestal niet precies wat ik ’s middags doe. Ik begin altijd met het wegwerken van e-mails in de rayonpostbus. Die mails moeten we binnen twee dagen afhandelen. Omdat we deze mailbox met vier mensen beheren, doen we allemaal ons deel. De vragen die we krijgen zijn meestal van collega’s over vergunningen, uitbreidingen, en nieuwe plannen en projecten. Om die vragen goed te beantwoorden, bel of mail ik bijvoorbeeld eerst met mijn onderhoudscollega buiten.”

“Als de mails zijn afgehandeld, ga ik verder met de minder dringende zaken, zoals een vergunningaanvraag of het maken van een controlerondje om te kijken of mensen zich aan de voorschriften houden. Daarbij maak ik wel onderscheid tussen wat ik zelf oppak en wat ik uitbesteed aan een onderhoudsmedewerker, want ik heb tenslotte maar vijf werkdagen in een week. Verder overleg ik regelmatig met collega’s en voorzie ik ze van advies. Daarbij fungeer ik als sparringpartner en dat vind ik fijn, want ik hecht veel waarde aan toegankelijkheid en aan service verlenen aan collega’s.”

“Het allerleukste van mijn werk is misschien wel de Keur, het eerstelijns toezicht. Wanneer iemand iets illegaals doet, dan spreek ik de mensen daarop aan en leg ik ze uit waarom wat ze doen niet mag en wat de gevolgen kunnen zijn. Maar soms is het eigenlijk niet zo erg en dan kijken we of we het kunnen legaliseren. In het ergste geval moeten we een handhavingstraject starten.”

Bijdragen aan een verantwoorde waterstand door klant- en oplossingsgericht mee te denken

“Doordeweeks spreek ik veel mensen en ik probeer het beleid van het waterschap altijd met enthousiasme uit te dragen. Zo draag ik graag mijn steentje bij aan een veilige leefomgeving en een verantwoorde waterstand. Want dat is belangrijk voor alle inwoners van het gebied!”

Ook bijdragen aan een goedlopend waterschap?

Bekijk onze vacatures